vinsttaken i välfärdsföretag kommer att genomföras 
Sveriges arméchef: ”Vi kan inte själva försvara oss”
Anna König Jerlmyr (M) är Stockholms

Arbetstillstånd på tio dagar