Robert Sanderö var nära att stryka 
Efter Allraskandalen – ny lagstiftning månader bort
att de statliga AP-fonderna borde tvingas

Arbetstillstånd på tio dagar