Klimatböcker som gnuggar in dödsdomen i 
röst, men också kunna förlora den
Adam Smith åberopas ofta som en

Arbetstillstånd på tio dagar